Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Israel thử nghiệm phóng tên lửa từ tàu không người lái