Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Iran sản xuất hàng loạt tăng Karrar tự chế, nghi nhái T-90MS