Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Iran mua máy bay Sukhoi tăng sức mạnh không quân