Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Iran hạ thủy tàu tàng hình chở trực thăng tốc độ cao