Hình ảnh tên lửa hành trình Kalibr của Nga diệt gọn mục tiêu trong cuộc tập trận