Hình ảnh dàn chiến xa, tên lửa Nga trước Lễ duyệt binh 9-5