Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hệ thống phóng loạt Tornado-S trang bị tên lửa chính xác cao định vị vệ tinh