Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hải quân Nga nhận ngư lôi hiện đại tầm bắn 50km vào năm 2018