Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Hải quân Mỹ bắn thử thành công hệ thống vũ khí laser LaWS, 32 triệu USD