Đứng tim cảnh phi cơ chiến đấu bay sát sạt đầu đám đông