Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dù nhiều lỗi nhưng F-35 vẫn được tiếp tục vượt xa sự mong đợi