Dàn vũ khí rầm rập thể hiện sức mạnh tại cuộc thi quân đội quốc tế