Dàn pháo binh, tên lửa Nga phô diễn sức mạnh hỏa lực