Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyên gia Nga “chê” tên lửa siêu thanh Trung Quốc

Tên lửa hành trình siêu thanh chống hạm CM-302 của Trung Quốc.
Tên lửa hành trình siêu thanh chống hạm CM-302 của Trung Quốc.