Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chiến đấu cơ MiG-35 được trang bị vũ khí laser?