Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chiếc tàu khu trục “viên đạn bạc tàng hình” đầu tiên của Mỹ