Cận cảnh UAV bị lính Ukraine bắn hạ ở vùng chiến sự