Cận cảnh tên lửa hành trình Nga khai hỏa, sở chỉ huy IS tan thành gạch vụn