Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cận cảnh tên lửa chống tăng Ukraine khai hỏa, dễ dàng hạ mục tiêu