Cận cảnh khẩu tiểu liên chế tạo từ... máy in của băng nhóm tội phạm

Khẩu tiểu liên được chế tạo từ máy in 3D.
Khẩu tiểu liên được chế tạo từ máy in 3D.