Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cận cảnh đối thủ nặng ký của siêu tăng Armata