Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cận cảnh dàn chiến xa Mỹ rầm rập triển khai đến Đức