Bộ Quốc phòng Nga nhận lô Su-34 tiếp theo trong năm nay