Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bất ngờ sức mạnh xe tăng chiến trường chủ lực của Nam Tư