Bắn thử nghiệm, lựu pháo M777 Ấn Độ mua của Mỹ... nổ tung nòng