Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ba Lan mua S-70 Black Hawk tăng sức mạnh không quân