Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga trang bị công nghệ quân sự kiểm soát hành trình hiện đại