Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tên lửa liên lục địa Triều Tiên có thể bắn đến Mỹ