Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ấn Độ lên kế hoạch mua tên lửa hành trình Kalibr của Nga