Yamaha Motor Việt Nam Tuyển dụng tháng 11/2016: 01 quản lí trung tâm dịch vụ và sửa chữa