Volunteers for Peach Vietnam tuyển 30 Cộng tác viên Mùa Đông 2016