VNP Group Tuyển Thực Tập Sinh Vị Trí Trợ Lý Giám Đốc Marketing 2017 (HCM)