Bất hợp lý trạm thu phí BOT

VinDS tuyển dụng số lượng lớn tháng 11.2016