Viettnbank tuyển dụng cán bộ chi nhánh trên toàn hệ thống (TDCN_T07.2016)