Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Viettel tuyển sinh viên thực tập, đào tạo về PHP, Java, Android, iOS năm 2016