Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Viết CV như thế nào để nhà tuyển dụng “không thể bỏ qua bạn”?