Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Viện Pasteur Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016