Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2016-2017