Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

UBND tỉnh Hòa Bình thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp tỉnh Hòa Bình năm 2016