Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng công chức