Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

UBND quận Hải Châu, Đà Nẵng thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục đợt II năm học 2016-2017