Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện