Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

UBND huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017