Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tuyển dụng gấp 20 nhân viên (kinh doanh, kỹ thuật, kế toán) làm việc tại siêu thị Bình Dương - Dĩ An