Tuyển dụng 62 việc làm lương hấp dẫn tại Vietcombank