Tuyển 500 TNV Tham Dự Hanoi Festive - Lễ Hội Chào Đón Năm Mới 2017