Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TT Y tế huyện Ninh Hải, Ninh Thuận thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016