Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo tuyển viên chức năm 2016