Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk thông báo phương án tuyển dụng viên chức năm học 2016-2017