Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh thông báo tuyển dụng viên chức